June 2, 2020

Biomasa – VIR ENERGIJE ZA SLOVENIJO; mednarodna konferenca v Ljubljani

By admin

Zveza društev za biomaso Slovenije je v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije organizirala enodnevno srečanje “BIOMASA – VIR ENERGIJE ZA SLOVENIJO”. Na njem so udeleženci predstavili, kaj se je v Sloveniji dogajalo v zadnjem desetletju na področju uvajanja biomase in drugih obnovljivih virov energije in kakšne so možnosti in smernice razvoja. Zaskrbljujoče je dejstvo, da Slovenija kot tretja najbolj ogozdena dežela Evrope koristi v strukturi primarne energije še vedno samo 4% biomase.

Nekateri župani slovenskih občin so povedali, zakaj še vedno uvajajo zemeljski plin, namesto sistemov ogrevanja na biomaso, ali drugih drugih obnovljivih virov energije. Podpredsednik evropske zveze za biomaso je pojasnil, zakaj Evropska unija v strategiji razvoja pospešeno uvaja biomaso in druge obnovljive vire energije.

Direktor Agencije RS za učinkovito rabo energije je predstavil pomen občinske energetske zasnove, s pomočjo katere bodo v bodoče lokalne skupnosti oblikovale koncept razvoja na področju zanesljive in okolju prijazne energetske oskrbe, izrabe obnovljivih virov energije in ukrepov za učinkovito rabo energije.

Naši strokovljaki iz posameznih področij obnovljivih virov energije so pojasnili, kakšne so realne možnosti Slovenije za izkoriščanje biomase, sonca, geotermalne toplote, vodne energije in vetra.

Ministra za kmetijstvo in okolje sta predstavila smernice bodočega razvoja na področju uvajanja obnovljivih virov energije. Na srečanju sta podpisala ljubljansko deklaracijo, ki je bila predstavljena na 3. mednarodni konferenci ”Biomasa in drugi OVE za 21 stoletje“, 3. septembra 2001 v Ljubljani.

Predlog za ljubljansko deklaracijo je pripravila Zveza društev za biomaso Slovenije, s ciljem, da oblikujemo regijo jugovzhodne Evrope na področju koriščenja biomase in drugih obnovljivih virov energije. V regijo jugovzhodne Evrope smo vključili Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Federacijo BiH s ciljem, da prevzame Slovenija inicijativo koordinacije sodobnega razvoja v tem delu Evrope.