October 12, 2020

ČIST ZRAK – ČISTA VEST – Prezračevalni sistemi z rekuperatorji

By admin

“Zavedati se moramo, da postaja z razvojem industrije, naraščanjem prometa in vedno gostejšim naseljevanjem onesnaževanje zraka tudi pri nas zelo huda in neprijetna nadloga. Zaradi njegovega kvarnega vpliva na zdravje in počutje Ijudi se zmanjšuje njihova delovna sposobnost, grozi pa tudi nevarnost, da se bo povečala umrljivost.”

Dr. Draga Černelč: Alergijske bolezni

Dokler dihamo, živimo.

Vdih prinaša zrak, bogat s kisikom, izdih oblikuje govor in petje. Vdih vzbuja občutek moči in sproščenosti, izdih pa vesel smeh in tudi že upanje na ponovni odrešujoči vdih. V povprečju vsak dan vdihnemo in izdihnemo osem do deset tisoč litrov zraka.

Toda kakšen zrak dihamo?

“Ko smo analizirali obolelost dihal pri 695 zdravljenih odraslih glede na poklic in onesnaženost ozračja, smo ugotovili, da so alergijske bolezni posebno pogoste v prostorih s tapisoni, centralno kurjavo in slabim prezračevanjem. Pojavljajo se predvsem alergije
na različen prah.”
Dr. Draga Černelč Alergijske bolezni

Prah, prah, prah…

Prah je naša vsakdanja nadloga. Sestoji se iz ogromnega števila drobnih delcev žive in nežive narave. Onesnaženo ozračje vsebuje v enem kubičnem metru tudi do 800 prašnih delcev in 1000 pršic v enem gramu prahu! V kubičnem metru mestnega zraka je od 0,2 do 25 miligramov prašnih delcev. Vzporedno z njimi raste tudi število mikrobov.

Mi smo borci !

V podjetju HIKO d.o.o. smo borci za čist zrak.
Ponujamo kakovostno strojno čiščenje klimatskih in prezračevalnih sistemov v hotelih, bolnišnicah, poslovnih zgradbah, športnih dvoranah, restavracijah, knjižnicah, nakupovalnih centrih, proizvodnih halah in drugje. Bistvo našega postopka čiščenja je kakovostno odstranjevanje prašnih delcev s kompresorjem, robotizirano čistilno napravo in električnimi krtačami z istočasnim odsesavanjem.

Vzdrževanje prezračevalnih sistemov.

“Prezračevalne sisteme redno in natančno vzdržujemo, da bi se izognili kroženju onesnaževalcev in mikroorganizmov v filtrih in ceveh sistema.”
Dr. Peter Howart in Anita Reed, Življenje brez alergij

Kaj pa pravi zakonodaja?

Tuja zakonodaja
Švedska, danska in norveška zakonodaja dopuščajo le 1 gram prašnih delcev na kvadratni meter prezračevalnega kanala, za šole in bolnišnice pa so zahteve še višje.
Slovenska zakonodaja

Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme
(UL SFRJ/39/30.06.1989) določa, da:

  • kjer se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, ki se lahko useda, kondenzira in lepi na stene zračnega kanala, morajo biti na kanalih odprtine za čiščenje in vzdrževanje
  • ventilacijski ali klimatski sistemi v prostorih, v katerih se tvori vnetljiv prah ali maščobna para, je potrebno redno pregledovati, usedli prah ali nabrano maščobo pa odstraniti vsaj vsake 3 mesece.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (ULRS/98/04.11.1999) določa, da mora delodajalec:

  • – prezračevalne naprave, s katerimi prezračuje delovne prostore, redno čistiti in vzdrževati tako, da delujejo brezhibno
  • – zagotoviti, da se takoj odstranijo vse nečistoče, ki lahko ogrožajo zdravje delavcev, če se izločijo v ozračje delovnega prostora.

Podobno: rekuperator.si