June 2, 2020

Informacija o mednarodnem centru za genetski Inženiring in biotehnologijo

By admin

Mednarodni center za genetski inženiring in biotehnologijo (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB) s sedežem v Trstu je bil ustanovljen leta 1984 na iniciativo UNIDO in je do leta 1996 tudi deloval pod pokroviteljstvom organizacije UNIDO. ICGEB je mednarodna medvladna organizacija, ki ima lastne laboratorije na komponentah centra v Trstu in v New Delhiju. Sredstva za delovanje centra sta do leta 1996 v celoti zagotavljali državi gostiteljici, Italija in Indija, od leta 1999 pa naj bi sredstva za njegovo delovanje skupno zagotavljale države članice. Center je poleg obeh komponent z laboratoriji razvil še mrežo pridruženih nacionalnih, sub-regionalnih in regionalnih centrov. Center razvija uporabo genskega inženiringa in biotehnologije v miroljubne namene, stimulira dejavnosti na regionalnem in na nacionalnih nivojih, predstavlja forum za izmenjavo izkušenj med znanstveniki in tehnologi ter med predstavniki razvitega sveta in dežel v razvoju, razvija raziskovalno in razvojno dejavnost, organizira izobraževalne programe ter nudi strokovno svetovanje državam članicam. V dejavnostih centra je velik poudarek na razvoju mednarodne strokovne mreže visoko kvalificiranih raziskovalnih centrov, ki delujejo kot pridruženi centri ICGEB. Informacijske dejavnosti se izvajajo na osnovi bioračunalniške mreže ICGEBNET in omogočajo dostop do podatkov s področij genetike, molekularne biologije in biotehnologije. ICGEB je član Evropske biološke informacijske mreže EMBnet.

Programi centra so bili v začetnem obdobju delovanja namenjeni predvsem deželam v razvoju, leta 1992 pa je center pričel prilagajati svoje programske orientacije potrebam hitrega razvoja na področju biotehnologije. 4. februarja 1994 je stopil v veljavo Statut centra, ki je bil sprejet na medvladnem sestanku v Madridu leta 1984, oktobra 1994 pa se je v Trstu prvič sestal Svet guvernerjev ICGEB, ki vodi delovanje centra. Za vsebinska vprašanja o delovanju centra je pristojen Svet znanstvenih svetovalcev, ki ima 15 članov in dogovorjen mehanizem za vsakoletno rotacijo članstva.

Sodelovanje Slovenije s centrom ICGEB in delovanje slovenskega pridruženega centra

Slovenske raziskovalne institucije so s centrom sodelovale od njegove ustanovitve, sodelovale so pri oblikovanju novih programskih orientacij in od leta 1992, ko je center pričel razvijati dejavnosti v smeri koriščenja rezultatov vloženega raziskovalnega dela in njihove industrijske aplikacije, pa se je interes za sodelovanje še okrepil. Slovenija je pristopila k članstvu v centru decembra 1994, novembra 1995 pa je Inštitut za molekularno biologijo in biotehnologijo pri Kemijskem inštitutu pridobil status pridruženega centra ICGEB. Delovanje pridruženega centra vodi prof.dr. Radovan Komel, ki vrši tudi vlogo znanstvenega koordinatorja sodelovanja z ICGEB v Sloveniji.