June 2, 2020

Slovenska nacionalna bioplatforma (SNB)

By admin

Bioplatforma, projekt oz. tematska mreža v 5.okvirnem programu podpira obstoječi forum imenovan “EPBRS-European Platform for Biodiversity Research Strategy”- Evropski forum za strategijo raziskav na področju biotske raznovrstnosti, zbor znanstvenikov in predstavnikov resornih ministrstev iz držav EU in ostalih evropskih držav, ki prispevajo k so-oblikovanju nacionalnih politik na področju razvoja in raziskav.

Nameni EPBRS so vzpodbujati diskusijo o strategiji in prioritetah raziskav na področju biodiverzitete, izmenjevati informacije o aktivnostih nacionalnih bioplatform in razširjati trenutno najboljše prakse ter informacije glede znanstvenega razumevanja zaščite biotske raznovrstnosti. EPBRS je mreža znanstvenikov in predstavnikov politike, ki delajo na različnih področjih povezanih z biotsko raznovrstnostjo in namerava izboljšati učinkovitost in pomen raziskav na področju biodiverzitete v Evropi ter izpolniti naloge, ki bodo pomagale pri uspešni vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) na tem področju.

Prispevki in priporočila, ki jih pripravi ta forum so široko dostopni predstavnikom politike, znanstveni sferi, okoljskim skupinam in ljudem, ki jih to področje kakorkoli zanima. Forum z združevanjem različnih ciljnih skupin obravnava tudi številne socio-ekonomske cilje ter okoljske interese znotraj EU in znanstvene sfere v Evropi, katere žarišče interesa predstavljajo raziskave na področju biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja.

Z namenom predstavitve in opisa dejavnosti Slovenske Nacionalne Bioplatforme smo za redno srečanje Evropskega foruma za pripravo strategije raziskav na področju biotske raznovrstnosti (EPBRS) v Firencah (Italija) v času od 20. do 24. novembra 2003 pripravili kratko predstavitev aktivnosti in izzivov na področju biotske raznovrstnosti v Sloveniji v angleškem jeziku z naslovom “Slovenska Nacionalna Bioplatforma”.